Спедитор

Дата на публикуване: 07-28-2015

Сико Транс АД осигурява цялостни решения за международен и вътрешен транспорт, дистрибуция, спедиране и складиране. Със своята широкомащабна мрежа от партньори и агенти в Европа, компанията извършва високопрофесионални услуги чрез сигурен, навременен и изгоден транспорт от врата-до-врата на цял и групажен товар на територията на Европа.

Във връзка с разширяване на дейността си фирмата търси да назначи 

Спедитор 

Описание на длъжността: 
1.    Търси свободен товарен капацитет и комуникира с превозвачи;
2.    Договаря изпълнение на международен транспорт въз основа на приети заявки;
3.    Контролира транспортния процес и осигурява актуална информация за протичането му;
4.    Води стриктна документална и финансова отчетност за извършените транспорти;
5.    Изготвя различни по съдържание и предназначение справки за дейността си;
6.    Работи съвместно с други звена в компанията;
7.    Следи пазарните тенденции.

Изисквания към кандидатите:
1.    Задължително минимум 2 години опит като спедитор;
2.    Владеене на английски език на работно ниво, втори чужд език ще се счита за предимство;
3.    Висше образование, специалност „Транспорт“ или „Логистика“ ще се считат за предимство;
4.    Добри компютърни умения, добро владеене на MS Office-пакет;
5.    Комуникативност, гъвкавост, адаптивност и умения за работа в екип;
6.    Ориентиран към резултатите и постигане на поставените цели;
7.    Способност за вземане на решения до определена граница, определяне на приоритети;
8.    Лоялност и изпълнителност.

Компанията предлага:
1.    Адекватно възнаграждение и бонусна схема, обвързана с постигнатите резултати;
2.    Обучения и професионално усъвършенстване и развитие;
3.    Присъединяване към млад, сплотен и динамичен екип;
4.    Отлична материално-техническа база и работна среда.


Ако обявата е събудила Вашия интерес и отговаряте на описаните изисквания, моля кандидатствайте с Вашето CV с актуална снимка. 


Конфиденциалността е гарантирана и предоставените от Вас данни са под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd