Спедитор /стаж/

Дата на публикуване: 03-10-2017

„Акт Лоджистик” АД е водеща компания в сферата на спедицията и логистиката. Чрез офисите и складовите ни бази в София, Варна, Русе и Румъния, успяваме да отговорим на нуждите и изискванията на нашите клиенти в цялата страна и извън нея.

Съвместно с Агенция по заетостта и програма Младежка заетост Акт Лоджистик обявява позиция по европейска програма "ОБУЧЕНИЕ И МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ" към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и търси да Спедитор в офиса ни в Казичене. 

Вашите отговорности:

- Подпомагане на административната дейност в отдел Спедиция;
- Осъществяване и поддържане на контакти с доставчици на транспортни услуги;
- Търсене на подходящи решения за наемане на транспорт;
- Сключване на договори за транспорт;
- Други задължения, свързани със заеманата длъжност. 

Нашите изисквания:

- Завършено средно специално или висше образование;
- Владеене на английски език;
- Владеенето на друг език се счита за предимство;
- Много добри компютърни умения;
- Много добри организационни умения;
- Отлични комуникативни умения;
- Инициативност и поемане на отговорност;
- Възможност за дефиниране нуждите на клиента и предлагане на адекватно решение.

Необходими изисквания за участие в проекта: 

- Възраст до 29 години, включително;
- Регистрирани (или възможност за регистриране) в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
- Завършено образование (дипломиран специалист) - средно или висше. Специалности, свързани с транспорт и логистика са с предимство;
- Да НЕ сте в процес на обучение или други форми на образование, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование;

Ние предлагаме:

- стаж за период от 6 месеца с възможност за постоянна работа след изтичането му;
- работа в млад и динамичен екип;
- въвеждащо обучение;
- добро възнаграждение;
- социални придобивки.

Ако нашата обява представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, представени от Вас, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и гарантираме конфиденциалност на Вашата кандидатура.

Кандидатствай

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd