СПЕДИТОР Морски транспорт

Дата на публикуване: 04-24-2017

Фирма ДСВ Еър енд Сий ЕООД е част от глобалната фирма DSV Air & Sea S/A Denmark с клонове в около 80 държави.

За фирмата ни в България търсим служител за позицията Спедитор морски транспорт.

 

 

Описание и
Изисквания:

Осъществява оперативни и търговски контакти с клиентите на фирмата;

Изготвя писмени оферти в отговор на клиентски запитвания;

Организира изпълнението на транспортните заявки и договори, като спазва качеството и срока на изпълнение на договорените услуги с цел да съответстват на дефинираното ниво на качеството на услугите;
Уведомява клиента за статуса на пратката и за евентуални проблеми при изпълнението на заявката;
Следи за своевременно плащане на вземанията с настъпил падеж и за спазване на определените кредитни лимити на всеки клиент;
Участва в обработването, решаването и приключването на рекламации от клиентите;
Подбира подизпълнители за изпълнение на клиентските заявки и договаря с тях цени и условия ;
Следи изпълнението на възложените на подизпълнителя услуги и изготвя всички необходими документи за възложената услуга;
Поддържа ежедневен контакт с подизпълнителите с цел събиране на информация за изпълнение на възложения превоз и навременната доставка на пратките и уведомява клиентите.

Изисквания:
Образование : Завършена степен бакалавър в икономически специалности – предимство: специалност „Транспорт и логистика”, „ МИО”;


Професионален опит : минимум 1 година в международна спедиция- Морски транспорт;
Добра компютърна грамотност в Excel, Word и Internet, опит в работа с оперативни програми;
Много добро владеене на английски език;
Комуникативност, умение за работа с клиенти и за водене на преговори;
Организираност, самодисциплина и вътрешна мотивация;
Умение за работа в екип;

Адрес за изпращане на кандидатури:boriana.ilieva@bg.dsv.com

Месторабота:

София

Кандидатствай

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd