ОРГАНИЗАТОР ЕКСПЕДИЦИЯ ТОВАРО РАЗТОВАРНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ

Дата на публикуване: 06-15-2017
Референтен номер: OE_93

ОРГАНИЗАТОР ЕКСПЕДИЦИЯ ТОВАРО РАЗТОВАРНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ за гр. София

Вашите задачи са:
- Организира и пряко отговаря за работата на куриерите и шофьорите, които са на директно подчинение като разпределя приетите заявки между тях и контролира изпълнението им, уточнява маршрутите им за разнасяне и получаване на пратки; 
- Спазва изискуемите срокове за доставка на пратките. Отразява в информационната система за получени и предадени документи и пратки за деня, всички нередности, които са се случили по време на работа;
- Систематизира и обработва документи (приемане на пратки, оформяне на товарителница и издаване на фактура); оформя приемо-предавателни протоколи чрез сканиране на пратките, следи за състоянието им; разпределя и групира пратките по направления, участва в ревизии на склада;
- Въвеждане на данните от заявките в системата и изготвяне на транспортните документи (списъци за товарене и товарителници)
- Контролира работата на нощната смяна;
- Работи със специализиран софтуер, разработен специално за тази дейност.

Задължителнен предишен опит в областта на куриерските/спедиторски услуги или на сходна позиция.
Работно време 5-дневна работна седмица от неделя до четвъртък, с работни часове от 14:00 - 22:00ч.

Изисквания към кандидата:
- отговорност и дисциплинираност при изпълнение на поети ангажименти;
- способност за ефективна работа в динамична среда и под напрежение;
- умения за работа в екип;
- умение да организира куриерската дейност; 
- стабилна, позитивна, открита и комуникативна личност с клиентски ориентирано поведение;
- компютърна грамотност.

Задължително:
- умения и свидетелство за управление на мото- и електрокар.

Ние ви предлагаме:

- работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
- допълнителни възнаграждения в съответствие с постигнатите количествени и качествени резултати на звеното и на организацията;
- работа на трудов договор на пълен осигурителен доход;
- служебен транспорт и социални придобивки.


Моля изпращайте CV с актуална снимка, като посочвате Ref № на длъжността, за която кандидатствате.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Само одобрените кандидатури ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd