Спедитор "Комплектни транспорти"

Дата на публикуване: 06-23-2017
Референтен номер: FRTEUL

Основна цел
* Да допринася за постигането на бизнес целите на компанията като организира, координира и контролира спедирането на цели товари, както и това да бъдат извършени в съответствие с местното законодателство и фирмените стандарти относно качеството на работата и обслужването на клиентите.

Отговорности:
* Координира и организира бързо и качествено дейностите, свързани със запитвания и заявки от клиенти за транспорт на цели товари. Избира превозвачи за изпълнение на постъпилите заявки на базата на постоянните доставчици или възможността им за извършване на услугата.
* Договаря с избраните превозвачи цени и срокове на доставка съобразно изискванията на клиента -изпращач. Максимално ефективно групира пратките и изготвя всички необходимите транспортни документи с цел безпроблемен транспорт на стоките.
* Подава навреме информацията, която засяга клиентите. Следи движението на товарите, причините за евентуално закъснение и предприема действия с оглед доставка в срок до крайния клиент.
* Въвежда коректна информация в спедиторските дневници и своевременно открива и архивира досиетата по сделките. Отговаря за фактурирането и събирането на дължимите плащания от крайните клиенти. Разглежда и проучва постъпилите оплаквания и рекламации от клиенти.

Изисквания:
* Опит в областта на международната спедиция;
* Средно или висше образование;
* Отлично владеене на английски език;
* Компютърни умения – MS Office(Word, Excel)
* Умения за планиране, координиране и преговаряне
* Добра устна и писмена комуникация

Обявеното работно място е по заместване.

За да кандидатствате, изпратете вашата автобиография на е-mail: emilia.stefanova@dhl.com

Кандидатствай

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd