Как да си напишем мотивационно писмо

Цел на мотивационното писмо

Дата на публикуване 07-20-2015

Част от документите за кандидатстване за работа е и мотивационното писмо, защото описва убеждението на кандидата, че отговаря на изискванията за съответната позиция. Основната цел на мотивационното писмо е да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. В повечето случаи именно то е решаващо при избора кой кандидат да бъде поканен на интервю.

Защо трябва да представяте мотивационно писмо?

 • За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит - къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате.
 • За да подчертаете вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.
 • За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.
 • За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.
 • За да се отличите от другите кандидати и да „грабнете" вниманието на работодателя, за да ви покани на интервю.

Съвет: Когато пишете вашето мотивационно писмо, е добре да се водите по следната схема:

 • привличате внимание
 • предизвиквате интерес
 • обосновавате мотивацията си за работа
 • насърчавате съответна реакция от страна на работодателя

Във вашето мотивационно писмо работодателят търси...

Работодателят всекидневно преглежда голям брой авто­биографии и мотивационни писма, изпратени по обява или по собствена инициатива на търсещия работа. За да се спре точно на вашата кандидатура и да ви покани на интервю, работодателят ще търси във вашето мотивационно писмо ясен и добре обоснован отговор на следните въпроси:

 • Отговаряте ли и в каква степен на изискванията за даденото работно място - образование, трудов опит и умения.
 • В каква степен това, което сте работили преди, се доближава до работата, за която кандидатствате.
 • Дали предварително сте проучили фирмата, в която кандидатствате.
 • Какво ви привлича в обявената работа - това е личната ви мотивация да кандидатствате точно в тази фирма, за тази позиция.
 • Желанието ви за развитие.
 • С какво вие ще допринесете за работата и с какво тя ще спомогне за вашия професионален напредък.

Подгответе се...

Преди да започнете да пишете самото мотивационно писмо, е нужно да намерите информация за фирмата, в която кандидатствате. Търсете подробности за:

 • дейността, която извършва - сектор, място на пазара, продукти или услуги и т.н.
 • ръководство - как и от кого се управлява
 • големина на фирмата - брой служители, длъжности
 • клиенти
 • конкуренти

Такава информация можете да намерите в Интернет страницата на фирмата, от рекламни материали, от познати, които работят в тази област, от конкуренти, от статии в пресата. Бихте могли да се обадите във фирмата и да поискате техни рекламни брошури или да попитате за Интернет адрес. Когато търсите информация, обърнете внимание на всичко, което би ви послужило да си съставите детайлна представа за фирмата - структура на управление, финансови отчети, реализирани проекти и дейности, събития, архив от публикации и др. Добре е да проучите още дали във фирмата, в която кандидатствате за работа, има специален отдел, който се занимава с подбора и наемането на персонал.

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd