Как да съставим автобиография

Какво представлява автобиографията

Дата на публикуване 07-20-2015

Основен документ за кандидатстване за работа е автобиографията, която се нарича още CV от латинското Curriculum Vitae – описание на живота. Автобиографията представя факти (опит, умения и качества), които създават първото впечатление за вас пред работодателя. Затова е изключително важно да е добре обмислена, грамотно написана и прегледно оформена.

Във вашата автобиография работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за:

  • вашите предимства – това са качествата и уменията ви;
  • вашия професионален опит и образование – компетенции, знания, дейности, отговорности, стажове, специализации, свързани с работата, за която кандидатствате.

Преди да започнете да пишете вашата автобиография за конкретна работа, внимателно преценете дали разбирате изискванията, посочени в обявата и дали позицията, за която кандидатствате, отговаря на вашите възможности и умения. Подберете тези факти, които ще убедят работодателя, че вие сте подходящият кандидат.

За да предизвикате интереса на работодателя към вас, така че той да ви покани на интервю, е важно вашата автобиография да му направи отлично впечатление с прeгледен външен вид и аргументирано съдържание.

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd