Как да търсим работа

Основни въпроси

Дата на публикуване 07-20-2015

Най-голяма част от живота ни преминава в работа, затова е важно да потърсим отговорите на следните въпроси:

 • Как да намерим работа, която е подходяща за нас?
 • Как да намерим работа, която ще ни удовлетворява?
 • Какво да направим, за да я открием?
 • Какво да направим, за да я получим?

Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка за нашите умения и конкурентни предимства.

Най-важният и най-трудният въпрос, когато започвате да търсите работа, е какво искате.

Каква работа всъщност търсите?

Готови ли сте да приемете предизвикателствата на нова сфера за развитие и изява или предпочитате работа, в която имате опит? Какво най-много обичате да правите? Опишете за себе си работата, за която мечтаете.

Каква работна среда и условия на труд предпочитате?

 • Динамична или спокойна?
 • На открито, в офис или вкъщи?
 • Сред много хора, в малък екип, индивидуално?
 • Работа на пълен работен ден или с гъвкава заетост?
 • В голяма компания, обществена институция или малка фирма?
 • С фиксирано запращане или на хонорар/процент?
 • Готови ли сте да пътувате и имате ли нагласа за командировки?

Какъв тип дейности ви допадат?

 • Практически ориентирани;
 • Работа с хора – социални контакти, комуникация и информиране;
 • Насочени към проучване, анализ, оценка, изследване на проблеми;
 • Административна работа, свързана с данни, числа, архиви, инструкции и др.;
 • Иновативни, творчески занимания, които позволяват по-свободен стил на работа и дават простор за изява на оригиналността, въображението и креативността ви;
 • Дейности, ориентирани към постигането на цели, оказване на влияние, управление, организиране на хора и предприемачество.

Научете повече за работата, която ви интересува - какво е търсенето и предлагането на специалисти; каква подготовка и умения е нужно да притежавате.

Работа винаги има, но от нас зависи да намерим най-подходящата, да я получим и задържим. Това не е въпрос на късмет, а на съвкупност от умения, които могат да се усвоят и развият.

 

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd