ВТУ „Тодор Каблешков”

Дата на публикуване 07-22-2015

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е държавна институция за висше образование с повече от 90-годишна история, петгодишна институционална акредитация (от 15.11.2012 г.) и внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана по стандарта EN ISO 9001:2008

ВТУ „Тодор Каблешков” подготвя инженери и икономисти за транспорта, като провежда обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”, както и в образователната и научна степен „доктор”.

Академичният състав на Висшето транспортно училище включва утвърдени учени, преподаватели и специалисти, осъществяващи интеграция на образование и научни изследвания, активно обучение с акцент върху практиката и иновациите, следдипломна квалификация и продължаващо обучение, експертна и консултантска дейност.

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd