Търсиш работа

в областта на спедицията и транспортната логистика ?

НСБС предлага платформа за работа и стаж в спедиторски и логистични фирми. Платформата е предназначена за:

  • Заявяване на интерес за стаж и работа от студенти, млади специалисти, завършили специалности свързани със спедицията, транспорта и логистиката, както и от специалисти с практически опит в спедиторски фирми
  • Обявяване на свободни стажантски и работни позиции от фирми-членове на НСБС

Записване за кандиадти Записване за фирми

Обяви

Последни обяви:

ПРЕДИМСТВА

Платформата съдържа и предлага следните предимства

  • Портфолио на кандидатите за работа с информация, която подпомага представянето им
  • Портфолио на компаниите включващо кратко представяне на фирмите предлагащи свободни работни или стажантски позиции с посочени изисквания и търсени компетенции
  • Система за лични съобщения между кандидата и фирмата
  • Онлайн форма за контакт с администратора на борсата
  • Система за бързо търсене по компетенции

Информация

допълнителна информация в полза на кандидатите

Водещ приоритет на НСБС и основна цел на сайта http://jobs.nsbs.bg/ е популяризиране на спедиторската професия сред младите хора, защото вярваме в тях и техния потенциал. Те са нашият дългосрочен човешки ресурс. Платформата е отворена за всички специализирани висши учебни заведения, които обучават кадри в областта на транспорта и логистиката. Наши настоящи партньори са Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и ВТУ Тодор Каблешков, с които НСБС има подписани Меморандуми за сътрудничество. Всеки регистриран работодател (член на НСБС) има възможност да публикува обяви за свободни позиции в неговата фирма. Сайтът не предлага публикуване на обяви за работа от фирми, които не са членове на НСБС. Кандидатите за работа могат да създават свои автобиографии по предварително определен шаблон, да преглеждат вече одобрени и публикувани обяви за работа и да кандидатстват по тях.

Нашите партньори

ВТУ „Тодор Каблешков”

УНСС

Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd